Vi är Glömda Barnen

ny_GL

Glömda Barnen är ett sammanhang för och med unga, bland ungdomarna finns medlemmar som valt att dela med sig av egna erfarenheter, kunskap och färdigheter. Föreningen erbjuder dessutom rådgivning och konsultation för föräldrar, anhöriga och vänner (under tystnadsplikt)

Skyddsänglars Kabaré är en del av Glömda Barnens ideella arbete, en öppning för människor som vill spela till förmån för föreningens stödjande arbete för och med ungdomar och deras anhöriga, för att stötta barn och ungdomar som stött på svårigheter i livet.

Glömda Barnen vill samla, utveckla och förmedla kunskap samt arbeta för barnens rätt i samhället. Vi vill stötta samt vägleda barn och ungdomar i behov av hjälp så att de själva kan leva ett gott liv. Föreningen vill även motarbeta missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.

Glömda Barnen arbetar för att främja lättillgänglig och professionell vård för personer med olika problem såsom, mobbning, missbruk, ätstörningar, självdestruktivitet, hedersrelaterade problem, sexuella övergrepp, familjerelaterad problematik med mera. Det slutar inte där, föreningen vill motarbeta missbruk och annan olovlig hantering av narkotika, dopningsmedel, hälsofarliga varor och liknande medel.

Glömda Barnen vill arbeta för en restriktiv politik med syfte att begränsa självdestruktiva substitut i form av droger och alkohol osv. Föreningen vill dessutom stötta forskning och utveckling för problem som nämns ovan