Ungdomsgruppen NoiZ

Här vill vi förse ungdomar med en stöttande umgängeskrets.
Ungdomsgruppen NoiZ erbjuder möjligheten att sitta tillsammans i en grupp och prata om ämnen som, droger, självförtroende, kärlek, drömmar och mer därtill. Ungdomarna ges bland annat möjlighet att måla, spela musik, laga mat eller spela sällskapsspel, sysselsättningar tänkta att skapa trygghet, ge plats förbättrad kontakt ungdomar emellan.

NoiZ erbjuder ungdomarna utflykter med fokus på sysselsättning som inte är destruktiv, ett urval för ungdomar som vet vad de gillar. Några exempel är bowling, klättring, skytte och simning. Det är inte alla utflykter som stannar vid Stockholm, resans mål kan ligga il andra städer, tanken där är att uppmuntra ungdomar till att förstå kulturskillnader och att finna sig själva.

NoiZ inser vikten av att lära ungdomar lagen om att ge och ta men än viktigare är kompetensen om att ge och få. Ungdomarna ges möjlighet att dela med sig av kunskap och erfarenheter, någonting som sedan leder till att de får tillbaka nya kunskaper och erfarenheter vilket medför en starkare solidaritet i gruppen.

NoiZ vill uppmuntra vägen till ett positivt sinne och ett gladare sätt att tackla livet. Ungdomsgruppen vill dessutom ge tillgång till en tillflyktsort, någonstans att ta vägen när man inte står ut där hemma.