Glömda Barnens Vänner/Sponsorer

Familjebostäders logotype
Familjebostäder sponsrar föreningen Glömda Barnen med en gratis lokal på Brunnsbacken 21 i Farsta Strand. Lokalen används för kurser, rådgivning och diverse ungdomsaktiviteter.


Vi har samarbete med Framtidsbanken i Haninge.

Framtidsbankens deltagare arbetar i projekt och ges möjlighet att stötta utvalda ideella organisationer. De aktuella organisationerna är främst sådana som arbetar för att stötta utsatta barn och ungdomar eller organisationer som arbetar för ökad kunskap vad gäller funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar.

glr_logo
Advokaterna Gröndahl, Linder & Rohtlieb AB grundades 2012 av advokaterna Per Gröndahl, Susanne Linder och Elisabet Rohtlieb. Advokatbyråns inriktning är humanjuridik främst inom socialrätt, familjerätt och brottmål.

Prestanda Företagsservice AB
Zajmujemy sie wszystkim co jest związane z finansami firm, pomagamy z fakturami, wpłatami i wypłatami oraz listami płac.
Poprowadzimy pełną księgowość, pomożemy w ostatecznych sprawozdaniach i deklaracjach prywatnych
i z działalności gospodarczej.
Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji telefonicznej

KRIS (Kriminellas revansch i samhället)

Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.

Anhöriga mot droger
Du vet väl att AMD Anhöriga Mot droger är en förening som är till för alla som vill delta i kampen mot drogerna.

Hela människan
Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete. Vi vill ge stöd till människor som befinner sig i en utsatt livssituation och vill vara resurs, både operativt och förebyggande.

NSO
Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Sthlm

SIMON
SIMON är religiöst och politiskt obundet och vill vara en resurs i kampen mot droger och fungera som en bro mellan invandrare, flyktingar och det svenska samhället.

IOGT-NTO
IOGT-NTO-Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag.

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET
Föreningen Skyddsvärnet  i Stockholm förebygger brott och social utslagning i samhället samt är opinionsbildande och utvecklar socialt arbete.

RNS
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en ideell organisation som funnits i över 40 år. RNS arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik med inriktningar mot bland annat narkotikafri skola, trafik och arbetsplats.

FMN
Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater.

CAN
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.

Capio Maria
Vi arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för personer över 18 år. Vi vänder oss även till anhöriga till någon som är beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika.

Föreningen har dessutom samarbete med:
Fritidsgårdar, föreningar inom samrådsgruppen och skolor i Stockholm med omnejd.